Festival Luz Poética

Política de Privacidade

O Titular infórmalle sobre a súa Política de Privacidade respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios que poidan ser solicitados durante a navegación a través do Sitio web: https://luzpoetica.gal/

Neste sentido, o Titular garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, reflectida na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e de Garantía de Dereitos Dixitais (LOPD GDD). Cumpre tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas (RGPD).

O uso de sitio web implica a aceptación desta Política de Privacidade .

Identidade do Responsable

Principios aplicados no tratamento de datos

No tratamento dos seus datos persoais, o Titular aplicará os seguintes principios que se axustan ás esixencias do nuevo regulamento europeo de protección de datos (RGPD):

 • Principio de licitud, lealdade e transparencia: O Titular sempre requirirá o consentimento para o tratamento dos datos persoais que pode ser para un ou varios fins específicos sobre os que o Titular informará o Usuario previamente con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: O Titular solicitará só os datos estritamente necesarios para o fin ou os fins que os solicita.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: O Titular manterá os datos persoais solicitados durante o tempo estritamente necesario para o fin ou os fins do tratamento. O Titular informará o Usuario do prazo de conservación correspondente segundo a finalidade.
  No caso de subscricións, o Titular revisará periodicamente as listas e eliminará aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerable.
 • Principio de integridade e confidencialidade: Os datos persoais solicitados serán tratados de tal maneira que a súa seguridade, confidencialidade e integridade estea garantida.
  O Titular toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros.

Obtención de datos persoais

Para navegar polo sitio web non é necesario que facilite ningún dato persoal.

Dereitos

O Titular infórmalle que sobre os seus datos persoais ten dereito a:

 • Solicitar o acceso aos datos almacenados.
 • Solicitar unha rectificación ou a cancelación.
 • Solicitar a limitación do seu tratamento.
 • Oporse ao tratamento.

Non pode exercitar o dereito á portabilidade dos datos.

O exercicio destes dereitos é persoal e por tanto debe ser exercido directamente polo interesado, solicitándoo directamente ao Titular, o que significa que calquera cliente, subscritor ou colaborador que facilite os seus datos nalgún momento, pode dirixirse ao Titular e pedir información sobre os datos que ten almacenados e como os obtivo, solicitar a rectificación dos mesmos, oporse ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a cancelación deses datos nos ficheiros do Titular.

Para exercitar os seus dereitos ten que enviar a súa petición xunto cunha fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou equivalente á dirección de correo electrónico: info@luzpoetica.gal

O exercicio destes dereitos non inclúe ningún dato que o Titular estea obrigado a conservar con fins administrativos, legais ou de seguridade.

Ten dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, si considera que o tratamento de datos persoais que lle conciernen infrinxe o Regulamento.

Finalidade do tratamento de datos persoais

Cando vostede se conecta ao Sitio web para mandar un correo ao Titular, subscríbese ao seu boletín está a facilitar información de carácter persoal da que o responsable é o Titular. Esta información pode incluír datos de carácter persoal como poden ser a súa dirección IP, nome e apelidos, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono, e outra información. Ao facilitar esta información, dá o seu consentimento para que a súa información sexa recompilada, utilizada, xestionada e almacenada por — Hoku Cultural —

Os datos persoais e a finalidade do tratamento por parte do Titular é diferente segundo o sistema de captura de información:

Existen outras finalidades polas que o Titular trata datos persoais:

 • Para garantir o cumprimento das condicións recollidas na lei aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden ao Sitio web a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
 • Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece este Sitio web.
 • Para xestionar as redes sociais. O Titular ten presenza en redes sociais. Si vostede faise seguidor nas redes sociais do Titular o tratamento dos datos persoais rexerase por este apartado, así como por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativas de acceso que pertenzan á rede social que proceda en cada caso e que aceptou previamente.
  Pode consultar as políticas de privacidade das principais redes sociais nestas ligazóns:

  O Titular tratará os seus datos persoais coa finalidade de administrar correctamente a súa presenza na rede social, informarlle das súas actividades, así como para calquera outra finalidade que as normativas das redes sociais permitan.

  En ningún caso o Titular utilizará os perfís de seguidores en redes sociais para enviar publicidade de maneira individual.

Seguridade dos datos persoais

Para protexer os seus datos persoais, a Titular toma todas as precaucións razoables e segue as mellores prácticas da industria para evitar a súa perda, mal uso, acceso indebido, divulgación, alteración ou destrución dos mesmos.

O sitio web está aloxado en: ledmon. A seguridade dos datos está garantida, xa que toman todas as medidas de seguridade necesarias para iso. Pode consultar a súa política de privacidade para ter máis información.

O Titular informa o Usuario de que os seus datos persoais non serán cedidos a terceiras organizacións, coa excepción de que a dita cesión de datos estea amparada nunha obrigación legal ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun encargado de tratamento. Neste último caso, só levará a cabo a cesión de datos ao terceiro cando o Titular dispoña do consentimento expreso do Usuario.

Con todo, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais, neses casos, requirirase consentimento ao Usuario informando sobre a identidade do colaborador e a finalidade da colaboración. Sempre se realizará cos máis estritos estándares de seguridade

Contido doutros sitios web

As páxinas deste sitio web poden incluír contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido incrustado doutras web compórtase exactamente da mesma maneira que si houbese visitado a outra web.

Estes sitios web poden recompilar datos sobre vostede, utilizar cookies, incrustar un código de seguimento adicional de terceiros, e supervisar a súa interacción usando este código.

Política de Cookies

Para que este sitio web funcione correctamente necesita utilizar cookies, que é unha información que se almacena na súa navegador web.

Lexitimación para o tratamento de datos

A base legal para o tratamento dos seus datos é:

 • O consentimento do interesado.

Categorías de datos persoais

As categorías de datos persoais que trata o Titular son:

 • Datos identificativos.

Conservación de datos persoais

Os datos persoais proporcionados ao Titular conservaranse ata que solicite a súa supresión.

 

Navegación Web

Ao navegar polo Sitio web pódense recoller datos non identificativos, que poden incluír, a dirección IP, xeolocalización, un rexistro de como se utilizan os servizos e sitios, hábitos de navegación e outros datos que non poden ser utilizados para identificarlle.

O sitio web utiliza os seguintes servizos de análises de terceiros:

O Titular utiliza a información obtida para obter datos estatísticos, analizar tendencias, administrar o sitio, estudar patróns de navegación e para recompilar información demográfica.

O Titular non se fai responsable do tratamento dos datos persoais que realicen as páxinas web ás que poida acceder a través das distintas ligazóns que contén o Sitio web.

Exactitude e veracidade dos datos persoais

Vostede comprométese a que os datos facilitados ao Titular sexan correctos, completos, exactos e vixentes, así como a mantelos debidamente actualizados.

Como Usuario do Sitio web é o único responsable da veracidade e corrección dos datos remitidos ao Sitio web exonerando ao Titular de calquera responsabilidade respecto diso.

Aceptación e consentimento

Como Usuario do Sitio web declara ser informado as condicións sobre protección de datos de carácter persoal, acepta e consente o tratamento dos mesmos por parte do Titular na forma e para as finalidades indicadas nesta Política de Privacidade.

Para contactar co Titular, subscribirse a un boletín ou realizar comentarios neste sitio web ten que aceptar a presente Política de Privacidade.

Cambios na Política de Privacidade

O Titular resérvase o dereito a modificar a presente Política de Privacidade para adaptala a novidades lexislativas ou jurisprudenciales, así como a prácticas da industria.

Estas políticas estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

Scroll al inicio